Skuteczność


Badania naukowe potwierdzają, iż psychoterapia znacznie wpływa na zwiększenie jakości życia człowieka, daje możliwość większego zrozumienia siebie, uczy nowych schematów reagowania i zachowania. Dzięki niej możemy zrozumieć funkcjonowanie nas samych w relacjach społecznych a co za tym idzie wpływa na poprawę tych relacji – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Książki

Psychoterapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym wykazuje wysoką efektywność w leczeniu szczególnie zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz innych trudności emocjonalnych.

Skuteczność terapii potwierdzona jest wieloletnimi badaniami naukowymi (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98 – 109, University of Colorado Denver, School of Medicine), z których wynika, że terapia nie tylko redukuje objawy, ale również zakłada podstawowe zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego jednostki.

Paley, Cahill i Barkham w roku 2008 zbadali skuteczność krótkoterminowej terapii psychodynamicznej (średnio 16 sesji) w leczeniu depresji. Wykazano skuteczność terapii psychodynamicznej w zakresie wszystkich objawów depresyjnych (Psychology & Psychotherapy: Theory, Research & Practice; Jun2008, Vol. 81 Issue 2, str. 157-175).

Badanie nad skutecznością długoterminowej ( minimum rocznej ) terapii psychodynamicznej przeprowadzono w dwóch niemieckich ośrodkach: na Wydziale Psychosomatyki i Psychoterapii Uniwersytetu w Giessen i na Wydziale Psychologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Hamburgu. Przeanalizowano efekty terapii 1053 pacjentów cierpiących na m.in. na zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości oraz przewlekłe zaburzenia psychiczne. Wszyscy zostali poddani długoterminowej terapii psychodynamicznej. Wykazano, że długoterminowa terapia psychodynamiczna jest efektywniejsza w przypadku badanych zaburzeń niż inne rodzaje psychoterapii (The Journal of the American Medical Association 2008;300(13):- Falk Leichsenring, DSc; Sven Rabung “Effectiveness of Long-term Psychodynamic Psychotherapy”)

Psychoterapia skoncetrowana na przeniesieniu (TFP – Transference Focused Psychotherapy), należąca do nowoczesnych metod psychodynamicznych, została potwierdzona empirycznie i jest stale rozwijana w Instytucie Badań nad Zaburzeniami Osobowości Uniwersytetu Cornell.

Efektywność tej metody udowodniono w leczeniu zaburzeń osobowości. Jest to również jedyna metoda, która potwierdziła swoją skuteczność w zmianie wzorca przywiązania decydującego o naszych relacjach z innymi. (borderlinedisorders.com/publications.php)


Zegar

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że stopień wykorzystania tych wszystkich możliwości, jakie daje psychoterapia, zależy w dużej mierze od nas samych – od naszego zaangażowania w proces terapii, jak również od naszej wytrwałości. Wiadomym jest bowiem, że przeprowadzenie każdej zmiany- szczególnie tak ważnej dla człowieka – wymaga czasu.