Z kim pracuję?

Zakres pomocy


Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym jest adekwatną metodą leczenia osób, które cierpią z powodu:

Smutna dziewczynka
 • zaburzeń lękowych (napady paniki, stany lękowe, fobie),
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne),
 • zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości (narcystyczne, borderline),
 • problemów ze snem (bezseność, koszmary nocne),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).

Ponadto pracuję z osobami, które:

 • mają trudności w utrzymaniu stabilnych i satysfakcjonujących relacji z innymi zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym,
 • doświadczyły w przeszłości różnego rodzaju nadużyć lub czują się obciążone nierozwiązanymi sytuacjami z przeszłości,
 • cierpią z powodu braku satysfakcji w życiu codziennym (związek partnerski, inne relacje np. rodzinne, praca i rozwój zawodowy etc.),
 • mają problemy z samooakceptacją i niskim poczuciem własnej wartości,
 • przeżywają stres w życiu osobistym i zawodowym, są w sytuacji kryzysowej (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby).

Psychoterapia dla młodzieży


Moja oferta obejmuje pracę z młodzieżą powyżej 13 roku życia.

Dojrzewanie jest to czas, w którym młody człowiek poszukuje własnej tożsamości. Jest to okres nasilonych konfliktów z rodzicami, czas wewnetrznego rozdarcia i ciągłych zmian, również w sferze psychicznej, w obrazie własnej osoby i postrzegania rzeczywistości.

Zajmuję się problematyką typu:

Dziewczynka z misiem
 • duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości,
 • zaburzenie zachowania (antyspołeczne, agresywne, opozycyjno- buntownicze),
 • trudności związane z sytuacją rodzinną np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze, czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu,
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją),
 • poczucie rutyny, nudy,
 • obniżony nastrój, negatywizm,
 • myśli i próby samobójcze,
 • depresje,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • moczenie nocne,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • natręctwa.