• Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra – czym się różnią?

    Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to różne zawody z różnymi scieżkami kształcenia i różnymi kompetencjami zawodowymi. Psycholog – to osoba, która ukończyła jednolite magisterskie studia wyższe na kierunku psychologia. Psycholog udziela świadczeń, które w szczególności polegają na diagnozie psychologicznej (np.badania osobowości, badania neuropsychologiczne, sprawność intelektualna (IQ), poziom natężenia lęku, depresji, stresu, emocji) psycholog zajmuje sie również opiniowaniem, orzekaniem i udzielaniem pomocy psychologicznej. Psycholog może wydawać dokumenty takie jak zaświadczenia i orzeczenia. Psycholog, po ukończeniu specjalistycznego 4 letniego całościowego szkolenia z psychoterapii może być również psychoterapeutą. Specjalista psycholog kliniczny – to osoba, która oprócz studiów na kierunku psychologia, odbywała także 4 letnie szkolenie specjalizacyjne potwierdzone zdaniem państwowego egzaminu medycznego. Psycholog kliniczny może…