wiadomosści ogólne - psychoterapia

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra – czym się różnią?

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to różne zawody z różnymi scieżkami kształcenia i różnymi kompetencjami zawodowymi.

Psycholog – to osoba, która ukończyła jednolite magisterskie studia wyższe na kierunku psychologia. Psycholog udziela świadczeń, które w szczególności polegają na diagnozie psychologicznej (np.badania osobowości, badania neuropsychologiczne, sprawność intelektualna (IQ), poziom natężenia lęku, depresji, stresu, emocji) psycholog zajmuje sie również opiniowaniem, orzekaniem i udzielaniem pomocy psychologicznej. Psycholog może wydawać dokumenty takie jak zaświadczenia i orzeczenia.

Psycholog, po ukończeniu specjalistycznego 4 letniego całościowego szkolenia z psychoterapii może być również psychoterapeutą.

Specjalista psycholog kliniczny to osoba, która oprócz studiów na kierunku psychologia, odbywała także 4 letnie szkolenie specjalizacyjne potwierdzone zdaniem państwowego egzaminu medycznego. Psycholog kliniczny może specjalizowac się w psychologii klinicznej człowieka dorosłego, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychosomatyka albo neuropsychologią (związki pomiędzy układem nerwowym a procesami psychicznymi).

Psychiatra – to lekarz medycyny, który ukończył studia medyczne a potem ukończył specjalizację z psychiatrii dorosłych lub psychiatrii dzieci i młodzieży. Zajmuje się wszelkimi problemami klinicznymi związanymi z udzielaniem pomocy psychiatrycznej (np. poradnictwo, konsultacje, leczenie, rehabilitacja), orzekaniem w sprawach sądowo-psychiatrycznych i innych związanych z oceną stanu psychicznego oraz rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Lekarz psychiatra może wypisywać leki, wystawiać zwolnienie z pracy czy inne zaświadczenia o stanie zdrowia.

Psychiatra, po ukończeniu specjalistycznego 4 letniego całościowego szkolenia z psychoterapii może być również psychoterapeutą.

Psychoterapeuta – zawód psychoterapeuty mogą wykonywać osoby z różnym bazowym wyższym wykształceniem humanistycznym. Do wykonywania psychoterapii uznanej przez Ministerstwo Zdrowia uprawnione są osoby z dyplomem lekarza, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i pielęgniarstwa, które ponadto ukończyły podyplomowe całościowe 4 letnie szkolenie z uznanej naukowo szkoły psychoterapii. Może to być szkoła w nurcie behawioralno-poznawczym, psychodynamicznym, psychoanalitycznym, humanistycznym, egzystencjalnym czy systemowym. Szkolenie psychoterapeutyczne poza teorią, praktyką, superwizją i stażem klinicznym zawiera także w programie psychoterapię własną. Należy nadmienić jeszcze, że do prowadzenia terapii upoważniona jest także osoba bedąca w trakcie szkolenia, po ukończeniu drugiego roku całościowego szkolenia.

Psychoterapeuta to osoba, która oprócz prowadzenia psychoterapii, stawia diagnozę, może udzielać pomocy psychologicznej oraz wsparcia w kryzysowej sytuacji. Psychoterapeuta, jeśli nie jest lekarzem, nie może wypisywać leków.

Psychoterapia może być krótkoterminowa (do kilku/kilkunastu spotkań) lub długoterminowa (trwająca wiele miesięcy a nawet lat). Psychoterapia może być indywidualna, rodzinna i grupowa. Celem oddziaływań psychoterapeutycznych jest usunięcie objawów zaburzeń psychicznych będących przyczyną cierpienia pacjenta oraz uruchomienie w jego psychice takich zmian, które pozwolą mu na lepsze funkcjonowanie w życiu.